2 Op den vijfden derzelve maand (dit was het vijfde jaar van de wegvoering van den koning Jojachin),