9 En dit is hun getal: dertig gouden bekkens, duizend zilveren bekkens, negen en twintig messen;