21 En van de kinderen van Harim: Maaseja, en Elia, en Semaja, en Jehiel, en Uzia,