24 En van de zangers: Eljasib; en van de poortiers: Sallum, en Telem, en Uri.