10 De kinderen van Bani, zeshonderd twee en veertig.