11 De kinderen van Bebai, zeshonderd drie en twintig.