12 De kinderen van Azgad, duizend tweehonderd twee en twintig.