13 De kinderen van Adonikam, zeshonderd zes en zestig.