17 De kinderen van Bezai, driehonderd drie en twintig.