21 De kinderen van Bethlehem, honderd drie en twintig.