25 De kinderen van Kirjath-Arim, Cefira en Beeroth, zevenhonderd drie en veertig.