26 De kinderen van Rama en Gaba, zeshonderd een en twintig.