27 De mannen van Michmas, honderd twee en twintig.