28 De mannen van Beth-El en Ai, tweehonderd drie en twintig.