30 De kinderen van Magbis, honderd zes en vijftig.