33 De kinderen van Lod, Hadid en Ono, zevenhonderd vijf en twintig.