35 De kinderen van Senaa, drie duizend zeshonderd en dertig.