36 De priesters. De kinderen van Jedaja, van het huis van Jesua, negenhonderd drie en zeventig.