38 De kinderen van Pashur, duizend tweehonderd zeven en veertig.