4 De kinderen van Sefatja, driehonderd twee en zeventig.