46 De kinderen van Hagab, de kinderen van Samlai, de kinderen van Hanan;