47 De kinderen van Giddel, de kinderen van Gahar, de kinderen van Reaja;