48 De kinderen van Rezin, de kinderen van Nekoda, de kinderen van Gazzam;