49 De kinderen van Uza, de zonen van Paeah, de kinderen van Bezai;