50 De kinderen van Asna, de kinderen der Mehunim, de kinderen der Nefusim;