54 De kinderen van Neziah, de kinderen van Hatifa.