56 De kinderen van Jaala, de kinderen van Darkon, de kinderen van Giddel;