64 Deze ganse gemeente te zamen was twee en veertig duizend driehonderd en zestig.