18 De brief, dien gij aan ons geschikt hebt, is duidelijk voor mij gelezen.