4 Toen zeiden wij aldus tot hen, en welke de namen waren der mannen, die dit gebouw bouwden.