19 Ook hielden de kinderen der gevangenis het pascha, op den veertienden der eerste maand.