4 Den zoon van Zerahja, den zoon van Uzzi, den zoon van Bukki,