8 En hij kwam te Jeruzalem in de vijfde maand; dat was het zevende jaar dezes konings.