14 En van de kinderen van Bigvai, Uthai en Zabbud; en met hen zeventig manspersonen.