23 Alzo vastten wij; en verzochten zulks van onzen God; en Hij liet zich van ons verbidden.