32 En wij kwamen te Jeruzalem; en wij bleven aldaar drie dagen.