2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.