5 Over uw gemeenschap aan het Evangelie, van den eersten dag af tot nu toe;