15 Wij zijn van nature Joden, en niet zondaars uit de heidenen;