19 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.