12 Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven.