25 Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester.