26 Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.