27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.