7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.