8 Maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degenen, die van nature geen goden zijn;