7 Gij liept wel; wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn?