1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde.