17 En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde.