3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.